Methodiek

Siss trainingen is gespecialiseerd in ervaringsgericht leren.
Wanneer u iemand vraagt om uit te leggen hoe een sinaasappel smaakt, kan hij of zij een eind komen, maar het zal altijd een beschrijving zijn van de beleving van de ander. Daarom zijn wij van mening dat het beter is om u zelf die sinaasappel te laten proeven zodat u zelf kunt ervaren hoe hij smaakt.

Intellectuele kennis kan een belangrijke basis zijn voor ervaringen. Ervaringen kunnen ook worden uitgelegd met behulp van intellectuele kennis. Siss trainingen staat dan ook garant voor gedegen, verdiepende en ‘up to date’ theorie. Echter intellectuele kennis zonder ervaring wordt vaak snel vergeten en heeft op de langere termijn weinig effectieve waarde op de werkvloer.

Daarom werken wij binnen onze trainingen vaak met professionele trainingsacteurs. We werken onder andere samen met Dubbel E Acteerservice (www.acteerservice.nl). De acteurs worden in oefensituaties ingezet als levend lesmateriaal waarmee ervaring kan worden opgedaan.

Een belangrijke voorwaarde om te leren is een veilige omgeving waar geëxperimenteerd kan worden met nieuw gedrag. Het is nodig om positieve ervaringen op te doen, want alleen zo ontstaat een nieuwe overtuiging: wat je voorheen niet dacht te kunnen, kun je nu wel. Sociale en emotionele veiligheid staan daarom voorop binnen onze trainingen. Wij hebben oog voor het individu en de groepsprocessen. We investeren in een prettige en vertrouwelijke sfeer tijdens de training en daar buiten.