Motiverende Gespreksvoering

Het doel van Motiverende Gespreksvoering is het in beweging brengen van cliënten met als doel gedragsverandering. Hoe vaak proberen we cliënten niet te overtuigen, en/of te adviseren met nul op het rekest? Steeds meer onderzoeken tonen aan dat het niet effectief is om cliënten te overtuigen van gedragsverandering. Uitgangspunt van de in gang te zetten beweging bij Motiverende Gespreksvoering is dan ook de intrinsieke motivatie en de autonomie van de cliënt.

Gesprekstechnieken die bij Motiverende Gespreksvoering worden gebruikt zijn gericht op het verkennen van de ambivalentie van de cliënt (die aan de ene kant wel, maar aan de andere kan ook níet wil veranderen). En op het uitlokken van verandertaal bij de cliënt, taal gericht op verandering. Want wat je aandacht geeft groeit! De cliënt wordt door het gebruiken van verschillende Motiverende Gespreksvoeringstechnieken gestimuleerd zijn of haar eigen wensen en plannen te bedenken, uit te spreken en te bereiken.

Een positief neven-effect van Motiverende Gespreksvoering is dat medewerkers minder vermoeid raken. Ze leren hoe effectief het is om oordeelloos te luisteren en op een laverende manier om te gaan met weerstand.

Heeft u interesse, neem contact met ons op!

Naast de driedaagse basistraining Motiverende Gespreksvoering, bieden wij u ook een op maat gemaakte training Motiverende Gespreksvoering aan, die passend is bij uw vraag en wens. Daarnaast geven wij ook de twee daagse training Motiverende Gespreksvoering aan de telefoon.