Omgaan met agressie

Tijdens deze training wordt er geoefend met het behouden van de regie, in eerste instantie over jezelf (interne regie) en van daaruit over de situatie (externe regie).

Interne regie

Bij hoge spanning zijn we geneigd om vanuit emotie te reageren, we zijn dan vaak niet meer in staat bewust te handelen. Emotionele reacties kunnen een escalerend effect hebben op de situatie.
Dit kan de eigen veiligheid en die van anderen in het geding brengen. Gelukkig zijn er technieken om interne regie bij hoge of verhoogde spanning te trainen.

Externe regie

Het herkennen van grensoverschrijdend gedrag en het effectief kunnen inspelen op de verschillende vormen hiervan noemen we externe regie. Er wordt stilgestaan bij de volgende vragen: ‘Wat is de aanleiding van het gedrag?’, ‘Wat is mijn doel in deze situatie?’ en ‘Hoe kan ik op deze situatie effectief en de-escalerend reageren?’.

Het omgaan met- en het begrenzen van verschillende vormen van ongewenst gedrag wordt met behulp van een trainingsacteur geoefend.